Upitnik za procjenu poremećaja raspoloženja (MDQ)

Instrukcije: Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje najbolje što možete.

Da li Vam se dogodio period tokom prošle godine u kojem niste bili onakvi kakvi ste inače i u kojem…

...ste se osjećali toliko dobro ili toliko hiperaktivno da su drugi ljudi mislili da niste onakvi kakvi ste inače, ili ste bili toliko hiperaktivni da ste upali u nevolje?

...ste bili toliko razdražljivi da ste vikali na ljude ili započinjali svađe i prepirke?

...ste osjećali da imate mnogo više samopouzdanja nego inače?

...ste mnogo manje spavali nego inače i osjećali da Vam san ustvari ne nedostaje?

...ste bili mnogo više pričljivi ili ste govorili brže nego inače?

...su Vam misli jurile kroz glavu, ili niste mogli da ‘usporite’ Vaš mozak?

....ste bivali tako lako ometeni stvarima oko Vas da ste imali poteškoća da se koncentrišete ili da nastavite raditi ono što činite?

...ste imali više energije nego inače?

...ste bili mnogo aktivniji ili ste činili mnogo više stvari nego inače?

...ste bili mnogo društveniji nego inače, na primjer, telefonirali ste prijatelje u sred noći?

...ste bili mnogo više zainteresirani za seks nego inače?

...ste činili stvari koje nisu uobičajene za Vas ili za koje su drugi ljudi mogli pomisliti da su pretjerane, glupave, ili rizične?

...je trošenje novca dovelo Vas ili Vašu porodicu u nevolje?

Ukoliko ste odgovorili sa DA na više od jedne stavke, da li su Vam se više njih ikada dogodile u isto vrijeme ?

Da li su vam određene situacije kao što su nemogućnost da radite, da osnujete porodicu ili poteškoće sa novcem ili zakonom uzrokovale ozbiljne probleme?

Hvala Vam na izdvojenom vremenu.

« Prethodno Sljedeće »