Druga studijska posjeta Kraljevini Danskoj

Tokom perioda od 17-22. marta 2014. godine, grupa predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, posjetila je Kraljevinu Dansku. Program posjete je pripremljen u skladu sa planiranim treningom koji će biti održan u maju u Bosni i Hercegovini s ciljem da osoblje koje radi u polju tranzicije obuči da adekvatno pruža asistenciju.

Tokom posjete većina prezentacija danskog sistema je bila organizovana u glavnoj danskoj kasarni u Slagelse, gdje se nalazi husarski puk. Šef Veteranskog centra, pukovnik Kåre Byrnak i šef odjela psihologa gđa Vibeke Schmidt su bili domaćini, dok su prezentacije održane od strane majora Morten Petersen, gđe Lene Nørgaard, gđe Signe Jensen, bivšeg pukovnika Bjarne Hesselberg, gdinaThomas Renard, gdina Søren Andersen, generala  Jens H Garly, pukovnika Kenneth Pedersen, kapetana Nikolaj Lindberg i gdina Henrik Klausen.

Prezentacije su se odnosile na razne teme ali je fokus dat na specifične probleme sa kojim se susreće u procesu tranzicije, kao i na različite učesnike tog procesa i njihov rad s ciljem podrške veteranima, kao što je bila prezentacija organizacije Podrška vojnika vojniku.

Pored prezentacija danskog sistema podrške u procesu tranzicije i reintegracije u civilni život veterana, održan je i bilateralni sastanak između predstavnika MO/OS BiH, IOM-a i danskog Veteranskog centra s ciljem da se dogovore naredne aktivnosti vezane za implementaciju Projekta.

Ova posjeta će biti popračena treningom koji će se organizovati u maju u Bosni i Hercegovini s ciljem jačanja kapaciteta osoblja MO/OS BiH direktno uposlenog na procesu tranzicije.

Comments are closed.