Edukativna radionica na temu “Tranzicija iz vojnog u civilni život” održana u Sarajevu od 16. do 19. septembra 2014

Od 16. do 19. septembra 2014. godine, u Sarajevu je održana edukativna radionica na temu “Tranzicija iz vojnog u civilni život”, predviđena za uposlenike Centara za regrutaciju i tranziciju kao i za osoblje KUP-a, Zajedničkog štaba i drugih uposlenika Ministarstva odbrane koji rade na pitanjima tranzicije.

Cilj edukacije je bio izgradnja i jačanje kapaciteta MO i OS BiH na pitanjima očuvanja mentalnog zdravlja pripadnika MO i OS BiH, te edukacija osoblja MO i OS BiH angažovanog na pitanjima upravljanja ljudskim resursima iz oblasti prelaska iz vojnog u civilni život i očuvanja mentalnog zdravlja pripadnika institucija odbrane BiH.

Edukativnu radionicu realizirali su eksperti Veteranskog centra OS Kraljevine Danske, koji su imali za cilj da upoznaju osoblje koje radi na poslovima vezanim za tranziciju sa danskim modelom u pogledu tradicije vođenja (usmjeravanja) i alatima za usmjeravanje, inspirisati organiziranje usmjeravanja i mapiranja ciljnih grupa, pružiti uvid u posebne prilike (mogućnosti) za ranjene veterane i organiziranje tih prilika/mogućnosti, ostvariti dijalog sa učesnicima radionice o njihovom polaznom stajalištu i mogućnostima u svakodnevnom radu i dr.

Comments are closed.