Memorandum o razumijevanju

21 maja 2015, potpisan je Memorandum o razumijevanju između Ministarstva Odbrane/Obrane BiH, Federalnog ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta.

Potpisivanje ovog Memoranduma označava je početak suradnje između ministarstava potpisnika na polju očuvanja i brige o mentalnom zdravlju pripadnika Oružanih snaga BiH, kao i korištenje civilnih kapaciteta, što će direktno uticati na izgradnju samoodrživog i isplativog sistema unutar Ministarstva odbrane/obrane.

Saradnja će se odvijati na polju:

  • edukacije zaposlenihu oblasti mentalnog zdravlja u sistemu zdravstva shodno potrebama pripadnika Oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane/obrane BiH i članova njihovih porodica;
  • edukacije zaposlenih u sistemu Oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane/obrane BiH u oblasti mentalnog zdravlja;
  • zajedničkog rada na promociji i prevenciji u oblasti mentalnog zdravlja pripadnika Oružanih snaga BiH, Ministarstva odbrane/obrane BiH i članova njihovih porodica;
  • zajedničkog rada na smanjenju stigme u oblasti mentalnog zdravlja i
  • utvrđivanja minimalnog seta indikatora u oblasti mentalnog zdravlja u svrhu izvještavanja o stanju mentalnog zdravlja pripadnika Oružanih snaga BiH, zaposlenika Ministarstva odbrane/obrane BiH i članova njihovih porodica.

U ime Ministarstva odbrane/obrane BiH Memorandum je potpisao zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić, a u ime entitetskih ministarstava zdravlja i Odjeljenja u Vladi Brčko Distrikta Memorandum su potpisali gosp. Goran Čerkez, pomoćnik Federalnog ministra zdravstva, gosp. Milojko Grujičić, savjetnik u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS-a i gđa. Anđa Nikolić, šefica Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta.

Ovaj Memorandum predstavlja osnovu za izradu Protokola o suradnji kojim će se definisati obaveze i zadaci nadležnih institucija koje će se baviti pitanjima mentalnog zdravlja i psihosocijalne dobrobiti, kao i prevencije i zaštite mentalnog zdravlja kod svih pripadnika MO i OS BiH (novi regruti, aktivno osoblje, otpušteni i penzionisani pripadnici i njihove porodice, a posebno pripadnici OS BiH koji učestvuju u mirovnim misijama).

Comments are closed.