News

Oboljeli od PTSP-a: Od beznađa do ogorčenosti

Istraživanja pokazuju da trećina stanovništva koje je preživjelo rat ima neki oblik posttraumatskog stresnog poremećaja, a čak 80 posto onih koji su bili zlostavljani i silovani i 100 posto onih koji su direktno učestvovali u borbenim operacijama pati od tog sindroma.

Read more

1. Sastanak Upravnog odbora i radne grupe projekta

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta BiH institucija na polju očuvanja mentalnog zdravlja pripadnika oružanih snaga”, 05. Marta 2014.g. će biti održan prvi sastanak Upravnog odbora i radne grupe projekta u prostorijama IOM-a, organizacije koja implementira projekt. Upravni odbor čine predstavnici zemalja donatora, pomoćnici ministara Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva zdravlja Federacije BiH, Ministarstva zdravlja i socijalne…
Read more

Druga studijska posjeta Kraljevini Danskoj

Tokom perioda od 17-22. marta 2014. godine, grupa predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, posjetila je Kraljevinu Dansku. Program posjete je pripremljen u skladu sa planiranim treningom koji će biti održan u maju u Bosni i Hercegovini s ciljem da osoblje koje radi u polju tranzicije obuči da adekvatno pruža asistenciju. Tokom…
Read more

Studijska posjeta predstavnika Ministarstva odbrane BiH, Veteranskom centru Oružanih snaga Danske

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta BiH institucija na polju očuvanja mentalnog zdravlja pripadnika oružanih snaga” realizovana je studijska posjeta predstavnika Ministarstva odbrane BiH Veteranskom centru danskih Oružanih snaga Tim Ministarstva odbrane BiH u sastavu: brigadir Radovan Ilić, v.d. komandant  6. pješadijske brigade, brigadir Mirsad Ahmić, načelnik Odjeljenja za upravljanje personalom Uprave za personal J1 Zajedničkog…
Read more

Predstavljanje programa “Izgradnja kapaciteta BiH institucija na polju očuvanja mentalnog zdravlja pripadnika oružanih snaga”

Dana, 23. septembra 2013. godine, u zgradi UN-a u Sarajevu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Međunarodna organizacija za migracije (IOM), misija u BiH, i Danski veteranski centar u ime zemalja Nordijsko-baltičke inicijative, su organizovali ceremoniju predstavljanja programa “Izgradnja kapaciteta BiH institucija na polju očuvanja mentalnog zdravlja pripadnika oružanih snaga” Svečanost je obilježilo i potpisivanje Memoranduma…
Read more