Održan četverodnevni pripremni trening za psihologe MO i OS BiH

Od 20. do 23.07.2015. godine na Vlašiću je održan pripremni trening na kojem su novouposleni psiholozi bili upoznati sa sistemom Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH (MO i OS BiH), kao i sa metodama rada koje će se aplicirati.

Trening se sastojao od 8 tematskih cjelina: Upoznavanje i predstavljanje projekta Preventiva, psihološka selekcija i klasifikacija vojnog osoblja, psihološka prevencija i podrška, psihička borbena spremnost vojnog osoblja, rad sa porodicama vojnika koji su na misijama, ratni stres i borbeni zamor, psihološka priprema za tranziciju personala u OS BiH i upoznavanje sa vojnim sistemom.

Predavači koji su učesnicima prezentovali pripremljeni materijal bili su gđa Vesna Ležaja - stručni savjetnik za mentalno zdravlje i psihosocijalnu asistenciju (KUP), brigadir Izet Mahir – načelnik odjeljenja za upravljanje personalom (ZŠ), brigadir Zoran Dunović – komandant (KUP) i zastavnik Željko Milosavljević – glavni podoficir (KUP).

Ovim treningom stvoreni su adekvatni uslovi za daljnju implementaciju projektnih aktivnosti koje su planirane projektnim dokumentom, a s ciljem jačanja struktura MO i OS BiH na polju očuvanja mentalnog zdravlja osoblja MO i OS BiH.

Comments are closed.