Posjeta delegacije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) PSOTC-u

Predstavnik Međunarodne organizacije za migracije (IOM), gospođa Danijela Torbica, u pratnji predstavnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pukovnika Mahir Izeta, posjetili su PSOTC 23. juna 2015. godine.

Komandant PSOTC upoznao je goste o aktivnostima PSOTC, dostignućima, kao i mogućim oblastima saradnje PSOTC i Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Gosti su iskoristili priliku da predstave PREVENTIVA projekat, koji se bavi psihosocijalnim aspektima vojnog angažmana sa fokusom na osoblje koje ide u mirovne misije. Obje strane naglasile su spremnost za proširenje saradnje u budućnosti, jer PSOTC vodi obuku osoblja koje će biti raspoređeno u misije. Na kraju posjete, počasni gosti su imali priliku da vide kapacitete objekta i obuke koji su na raspolaganju Centru.

Comments are closed.