Predstavnici MO i OSBiH prisustvovali procesu selekcije u Oružanim snagama Kraljevine Norveške

U sklopu implementacije projekta Preventiva, u periodu od 17. do 21. januara 2016. godine realizovana je studijska posjeta Kraljevini Norveškoj, a na kojoj su predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine imali priliku prisustvovati procesu selekcije vojnih lica unutar Oružanih snaga Kraljevine Norveške.

U Centru za regrutovanje i tranziciju u gradu Hamar predstavljen je proces regrutacije i selekcije vojnika u Oružanim snagama Kraljevine Norveške od strane majora Bjorn N. Jacobsena, dok je u vojnoj bazi Sessvollmoen predstavljen proces selekcije, kao i proces prijema kandidata za osnovnu obuku oficira – Norveški model, a od strane potpukovnika Stein Garanga i psihologa Jan O. Heimdala.

norway-visit-1

Kako bi se bosanskohercegovačka delegacija upoznala sa procesom selekcije pilota unutar Oružanih snaga Kraljevine Norveške, organizovana je posjeta vazduhoplovnom centru za selekciju pilota u vojnoj bazi Rygge, gdje su domaćini bili major Per E. Odegaard i glavni psiholog Lang-Ree. U sklopu ove posjete organizovana je i posjeta 330. Helikopterskoj eskadrili za traganje i spašavanje pri “Sea King” helikopterskoj bazi.

Norveški domaćini ispred Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške, gdin Jakob Heradstveit i gdin Geir Myrseth, pored navedenog organizovali su i posjetu norveškom muzeju odbrane i muzeju otpora u tvrđavi Akershus, Centru za nobelovu nagradu za mir, kao i drugim lokacijama s ciljem predstavljanja historijsko-kulturoloških znamenitosti.

norway-visit-3

Ova studijska posjeta, na kojoj su između ostalih učestvovali Pomoćnik ministra za upravljanje personalom, Komandant 6. Pješadijske brigade, Komandant komande za upravljanje personalom, načelnici Centara regrutovanje i tranziciju, te psiholozi Oružanih snaga BiH, služit će kao osnova za realizaciju radionice od strane norveških vojnih psihologa u narednom periodu, a koja će imati za cilj predstavljanje psiholoških tema vezanih za proces selekcije i klasifikacije kandidata za prijem u vojnu službu i predstavljanje Norveškog modela novouposlenim psiholozima MO i OSBiH.

Comments are closed.