Radionica na temu stigmatizacije osoba sa psihičkim poteškoćama

Kao nastavak implementacije anti-stigma kampanje u sklopu projekta Preventiva, tokom 30. 09. i 01. 10. 2015. godine održane su radionice na temu stigmatizacije osoba sa psihičkim poteškoćama u kasarni “Rajlovac” i kasarni “Božan Šimović”. Predavači na radionicama bili su dr. Goran Čerkez iz Ministarstva zdravstva Federacije BiH, i gđa Vesna Ležaja, stručni savjetnik za mentalno zdravlje i psihosocijalnu asistenciju - OSBiH, koji su učesnicima radionica prezentovali tri tematske cjeline: Mentalno zdravlje i prevencija mentalnog zdravlja, psihosomatske bolesti i stigmatizacija osoba sa psihičkim poteškoćama. Radionice su organizovane s ciljem razbijanja stigme i prevencije mentalnog zdravlja kod pripadnika OSBiH, a planirano je održavanje više ovakvih radionica u narednom periodu od strane stručnog osoblja OSBiH, kako bi se što veći broj pripadnika OSBiH upoznao sa ovom tematikom.

Comments are closed.