Razvoj projekta

U okviru reforme sektora odbrane koja je u toku, MO BiH razvija nove mehanizme za bolji odgovor na potrebe modernih, profesionalnih OS koje su u skladu sa NATO standardima. To uključuje primjenu međunarodnih standarda i izradu modela za sistematski odgovor na potencijalne negativne utjecaje ratnih iskustava na mentalno zdravlje otpuštenog i trenutno aktivnog osoblja Ministarstva odbrane i onih koji su uključeni u mirovne misije, kao i članove njihovih porodica.

Reforma sektora odbrane takođe uključuje i usvajanje zakona koji ograničava gornju starosnu granicu za službu na 35 godina, što je rezultiralo otpuštanjem hiljada pripadnika OS. Ovaj proces je prouzrokovao teškoće otpuštenom osoblju ne samo zbog gubitka posla, već i zbog osjećaja gubitka položaja u društvu. Iskustva iz učešća u ratnim sukobima, dodatno otežavaju ovu situaciju.

Od završetka sukoba u BiH, nije bilo programa specijalno kreiranih za pomoć vojnom osoblju i pripadnicima Oružanih snaga  na polju mentalnog zdravlja, i nema jasnih i pouzdanih podataka o broju osoba sa problemima mentalnog zdravlja vezanog za konflikt u BiH.

Međutim, neke od analiza i rezultata istraživanja provedenih među profesionalnim pripadnicima Oružanih snaga koji su aktivno učestvovali u ranijem sukobu u BiH, pokazuju da je akutna reakcija na ratni stres, šest godina nakon završetka sukoba transformirana u PTSP kod 22% populacije. Iako su se pojavila neka pitanja vezana za metodologiju korištenu u ovim istraživanjima, očigledno je da su brojevi iz rezultata istraživanja extremno visoki i da postoji potreba za hitnu intervenciju.

Kratkoročne i dugoročne posljedice traumatskog stresa postoje i među civilnom populacijom, ali su više izražene u vojnom kontekstu.

Uopšteno gledajući, pitanja mentalnog zdravlja kao i opšte zdravstvene zaštite pripadnici Oružanih snaga ostvaruju kroz civilne zdravstvene institucije BiH.

Procedure i način korištenja zdravstvene zaštite je problematičan pripadnicima oružanih snaga koji su osigurani u zdravstvenoj instituciji jednog entiteta ili Brčko distrikta, a imaju potrebu za korištenjem zdravstvene zaštite na teritoriju drugog entiteta jer zdravstveno osiguranje pokriva samo područje  prebivališta, a mnogi pripadnici Oružanih snaga su na službi u mjestima van svog prebivališta.

Osim toga, problemi  su postali očiti jer se procjene medicinske sposobnosti provode u  kontekstu civilnih osoba, obično ne uzimajući u obzir specifičnu situaciju i potrebe personala Oružanih snaga. Dakle, očigledna je potreba za sistematskim pristupom i regulativama, i Ministarsvo odbrane BiH je prepoznalo pitanja mentalnog zdravlja personala kao prioritetna pitanja i zatražilo je podršku donatora.

Stoga je IOM uz podršku zemalja Nordijsko – baltičke inicijative, trenutno u potpunosti angažiran u projektu jačanja struktura ljudskih resursa Ministarstva odbrane, a vezano za otpust osoblja i inicijativu fokusiranu na pitanja mentalnog zdravlja osoblja Oružanih snaga,a  koja će biti sastavni dio reforme sigurnosnog sektora BiH.

Osnovni cilj je kreirati trajnu strukturu koja će se baviti pitanjima mentalnog zdravlja i psihosocijalne dobrobiti, kao i prevencije negativnih psihosocijalnih posljedica kod svih pripadnika MO/OS (novi regruti, aktivno osoblje, otpušteni i penzionisani pripadnici i njihove porodice, a posebno pripadnici Oružanih snaga koji učestvuju u mirovnim misijama).