Shizofrenija

Shizofrenija je psihijatrijski poremećaj koji označava često hroničnu, ozbiljnu mentalnu bolest koja primarno pogađa našu sposobnost razmišljanja, s otežanim prepoznavanjem stvarnosti, što uzrokuje promjenu ponašanja i neugodne osjećaje, te slabo izražavanjem emocija.

Prvi se simptomi obično javljaju u mladih odraslih ljudi,

Osoba kojoj je dijagnosticirana shizofrenija može iskusiti halucinacije, što znači da vide,čuju ili osjećaju stvari koje zapravo ne postoje (od zvukova su to najčešće glasovi), umišljanja (često bizarna ili umišljanje proganjanja), i neorganizirane misli i govor. Posljednje navedeno može varirati od gubitka toka misli, do rečenica samo djelomično povezanih u značenju, pa sve do nesuvislosti.

Za simptome bolesti je često karakteristično da osoba koja ih doživljava vjeruje da su oni stvarni.

Društveno povlačenje, nemar u oblačenju i higijeni, te gubitak motivacije i moći rasuđivanja, sve su to učestale pojave vezane uz shizofreniju. Često postoji primjetan obrazac emocionalnih poteškoća, na primjer manjak emotivnih reakcija. Poremećaj u socijalnim spoznajama povezan je sa shizofrenijom, kao što su i simptomi poput paranoje; društvena samoizolacija je česta pojava. Poteškoće s radnim pamćenjem i dugotrajnim pamćenjem, pažnjom, izvršnim fukncioniranjem, te brzinom obrade informacija također se često javljaju.

Težina poremećaja je različita od bolesnika do bolesnika; od osoba koje uz svoju bolest mogu održati zadovoljavajuću kvalitetu života i radne sposobnosti, do osoba koje zbog poremećaja mogu izgubiti radnu sposobnost i čija kvaliteta života može biti znatno niža od one prije početka poremećaja.

Genetika, okoliš, neurobiološki i psihološki faktori, te društveni procesi, važni su činioci koji sudjeluju u razvoju ove bolesti. Postoje naznake da neke psihoaktivne droge i lijekovi na recept uzrokuju ili pogoršavaju simptome.

  • Što više bolesnik zna o shizofreniji ili što više sudjeluje u programu svog liječenja, lakše će se osloboditi bolesti.
  • Izlječenje nikad ne dolazi preko noći; potreban je duži vremenski period da bi se bolesnik osjećao bolje.
  • Zbog neznanja, krivih stavova i uvjerenja, veliki broj bolesnih osoba ne traži medicinsku pomoć.
  • Bitno je naglasiti da konzumiranje alkohola I droga (kanabis) pospješuje razvoj bolesti. Ljudi koji piju alkohol ili koriste drogu kako bi se osjećali bolje u stvari samo pogoršavaju svoje stanje.

Stigma i shizofrenija

Gledano historijski, liječenje shizofrenije je sve do nedavno bilo karakterizirano isključivanjem oboljelih pojedinaca iz društvene zajednice, strahom i zaziranjem zajednice od ovih bolesnika kao i sramotom u njihovim porodicama.

Načini liječenja koji su uvedeni u pedesetim i šezdesetim godinama prošlog stoljeća, doveli su do otpuštanja bolesnika iz kroničnih ustanova.

Na žalost javnost za ovo nije bila spremna; stigma vezana za kronične duševne bolesti, strah i zaziranje i dalje su prisutni i baziraju se prije svega na neznanju i nedovoljnoj informiranosti o duševnim bolestima.

Po mišljenju nekih stručnjaka upravo je stigma glavna prepreka boljem životu stotinama i milijunima ljudi koji pate od poremećaja mentalnog zdravlja.

Stručna pomoć u liječenju shizofrenije je neophodna, ali je vlastoto angažman osobe nezamjenjljiv. Postoje načini koji vam mogu pomoći da ozdravite i osjećate se bolje.

Učinite za sebe ili nekog u vašoj okolini najbolje i potražite stručnu pomoć.

Liječenje

Glavna komponenta liječenja su antipsihotici.

Uz lijekove mogu pomoći savjetovanja i psihoterapija, kao dio procesa rehabilitacije.

Psihoterapija te profesionalna i socijalna rehabilitacija, također su važni u liječenju. U ozbiljnijim slučajevima, gdje postoji opasnost ozlijeđivana sebe i drugih, može postojati potreba za prisilnom hospitalizacijom, iako su danas hospitalizacije rjeđe i traju kraće nego u prošlosti.

Službe za grupnu podršku, kućne posjete stručnjaka za duševne bolesti, porodična terapija, terapijsko zapošljavanje i grupe za podršku česti su i korisni oblici terapije.

Porodična terapija i edukacija mogu umanjiti ponovnu pojavu simptoma i hospitalizacije.

Nije sve tako crno

Istraživanja pokazuju da se mnoge osobe koje pate od shizofrenije mogu oporaviti nakon odgovarajućeg tretmana bolesti. Mnoge osobe sa shizofrenijom mogu završiti školovanje, raditi, biti u vezi i živjeti neovisno o drugima. Što prije se potraži pomoć, oporavak će se prije dogoditi.