Studijska posjeta Kraljevini Danskoj

Studijska posjeta vojnih psihologa Oružanih snaga BiH Kraljevini Danskoj, realizovana je u periodu od 02-07.11.2015. godine.

Tokom četiri dana, realizirane su edukacijske radionice, koje su se održavale na tri lokacije: Ringsted, kasarna Hovelte i Kastellet. Radionice su najvećim dijelom vodila dva vojna psihologa Kraljevine Danske, Henrik Klausen i Felicia Norlykke. Vojni psiholog iz Kraljevine Švedske, Niklas Wisen, je, također, prisustvovao radionicama. G. Wisen je prezentovao sistem rada koji se primjenjuje u Oružanim snagama Kraljevine Švedske.

Vojne psihologe MO i OS BiH su sa radom i aktivnostima u okviru Oružanih snaga Kraljevine Danske, pored prethodno navedenih, upoznali i načelnik štaba Veteranskog centra Kristian Malver, načelnik vojno-psihološkog odjela za mirovne operacije Elias Kristjansson, socijalni radnik Lene Norgaard, saradnik iz odjela za psihološka istraživanja Katja Longaard, oficir kapetan Jesper Lund i podoficir Lars R. Jensen za vezu u međunarodnim operacijama, te kapetan Henrik Christiansen iz vojno-istraživačkog centra vezano za situacije zarobljavanja.

Fokus edukacijskih radionica bio je na predstavljanju danskog modela rada vojnih psihologa (INTOPS) vezano za mirovne operacije, prije, u toku i nakon upućivanja u misiju.

Uz segmente snimljene tokom radionice u kasarni Hovelte i intervjue koji su dali koordinatori projekta "Preventiva" u Veteranskom centru Kraljevine Danske, psiholog Henrika Klausena i MO i OS BiH psiholog, gđa. Vesna Ležaja, pripremljen je prilog o implementaciji Projekta i podršci pruženoj od strane Kraljevine Danske.

http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/BosniskepsykologeruddannesiDanmark.aspx

"BH psiholozi obučavani u Danskoj”

Danska podržava obuku psihologa BH Odbrane (MO i OS, u daljem tekstu – odbrane), gdje je iskusan vojni psiholog dobio novih pet kolega. Vojnici iz BiH su obavljali stražarske dužnosti u Kampu Price, dok je Danska borbena grupa koristila bazu kao glavni kamp za zadatke u Helmand provinciji. BH odbrana još ima trupe u Afganistanu, kao i pripadnike uz UN posmatrače iz raznih zemalja koji služe u Africi. Međutim, i pored toga, bh. snage su sa oko 10 000 vojnika, sve donedavno, imale samo jednog vojnog psihologa koji je vodio računa o svim aspektima iz područja psihološke skrbi. Projekat Preventiva, koji je pokrenut 2013. sada stupa na snagu. BH snage odbrane su u jesen 2015. zaposlile pet dodatnih psihologa koji su sada uz podršku, uglavnom Danske i Norveške, u fazi obučavanja i izrade i uspostave sistema kojim će moći obavljati zadatke regrutacije i skrininga (pregleda) radi terapije onih koji, kao posljedicu svojeg profesionalnog angažmana, imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem.

Psiholozi iz Veteranskog centra su direktno učestovali u obuci, fokusirajući se na ulogu psihologa vezano za slanje vojnika u međunarodne misije, od brifinga prije misije do posjete na terenu u misiji, te praćenja. Danski psiholozi su svoje kolege uveli u način rada sa osobama koje imaju mentalne poteškoće i probleme.

BiH se suočila sa problemom, jer država ima određen broj traumatiziranih vojnika nakon velikih sukoba devedesetih godina prošlog vijeka. Nadamo se da naša iskustva sa danskim modelom potpore veteranima može pomoći bh. građanima da oni pomognu sami sebi (jedni drugima) izjavio je Henrik Beker Klausen.

U okviru 45. sedmice u godini – bh. psiholozi su, kao dio obuke, bili u studijskoj posjeti Danskoj, gdje su podučavani u Ringstedu, Hovelte i Citadelu (Kastellet), te su bili u prilici vidjeti ovdašnji način života i rada."

Comments are closed.