Zloupotreba droga / lijekova

Zloupotreba droga je upotreba hemijskih supstanci na način na koji šteti fizičkom i/ili mentalnom zdravlju. Kako se uz droge zloupotrebljavaju lijekovi i alkohol, koristi se i naziv zloupotreba supstanci.

Zloupotreba droga podrazumijeva konzumiranje zakonom zabranjenih droga (kao što su marihuana, ecstasy, heroin ili druge droge do kojih je moguće doći jedino ilegalnim putem) te zloupotreba legalnih lijekova koji se u apoteci mogu dobiti na recept ili bez recepta.

Neki ljudi počinju upotrebljavati lijekove ili droge kako bi prevazišli stres i emocionalne probleme.

Gubitak zaposlenja, smrt drage osobe, napuštanje doma, dijagnoza teške bolesti i druga stresna stanja mogu uzrokovati emocije koje bi mogle voditi do želje za korištenjem lijekova ili droga. Iako se na početku čini da takvo postupanje olakšava trenutnu situaciju i stanje osobe, dugoročno gledajući, pogrešno ili pretjerano uzimanje lijekova ili korištenje droge, stvara više problema nego što ih rješava.

Treba znati

 • Ako neko ima problema sa ovisnošću, to ne znači da je slab ili da nije u stanju da se promijeni
 • Ovisnost je komplikovana bolest i zahtijeva mnogo više od samo snage volje ili namjere da se prestane.
 • Prekomjerno korištenje lijekova ili droga utiče na mozak što dovodi do velike potrebe za supstancom o kojoj je osoba ovisna

Neki od simptoma da postoje problemi sa korištenjem lijekova:

 • Povećana upotreba lijeka u bilo kojoj količini većoj od propisanog
 • Korištenje lijeka redovito - dnevno ili čak nekoliko puta dnevno
 • Osoba nije u stanju da prestane uzimati lijek
 • Trošenje novca na lijekove ili droge, čak i ako ih ne može priuštiti
 • Osjećaj potrebe za lijekom da bi se mogli baviti svakodnevnim problemima
 • Trošenje velike količine vremena i energije na nabavljanje i korištenje lijeka ili droge

 

Neki od simptoma da postoje problemi sa ovisnošću:

 • Promjene u spavanju ili prehrambenim navikama
 • Promjene raspoloženja
 • Gubitak interesa za seks
 • Zanemarivanje osobne higijene i izgleda
 • Nebriga o budućnosti
 • Bijes i razdražljivost
 • Zlostavljanje drugih, laganje, ili krađe
 • Sve lošiji odnosi s porodicom, prijateljima i kolegama na poslu
 • Problemi na poslu ili u školi
 • Pravni ili problemi s novcem
 • Gubitak interesa ili prestanak sa aktivnostima u kojima se inače uživa
 • Nesklonost ka upoznavanju novih prijatelja s članovima porodice i starim prijateljima

Liječenje ovisnosti

Postoje mnogi učinkoviti tretmani kojima se rješavaju problemi sa lijekovima ili drogom. Jedan od najpouzdanijih je savjetovanje ili terapija, bilo nasamo s terapeutom ili u grupi, a za rješavanje ovisnosti o opijatima, u terapiju su uključeni posebni lijekovi za odvikavanje.

Osoba koja je ovisnik će zajedno sa liječnikom utvrditi koji tretman je najbolji.

Liječnik može odlučiti da je potrebna detoksikacija prije početka liječenja. U tom tretmanu se koriste posebni lijekovi koji pomažu u odvikavanju od ovisnosti

Da bi se postigao potpuni oporavak, može biti od velike pomoći savjetovanje vezano za druga problematična područja života: odnosi kod kuće, na poslu, sa prijateljima ili u drugim svakodnevnim situacijama. Ponekad oporavak od problema sa lijekovima / drogom uključuje i rješavanje drugih problema koji mogu biti u vezi s korištenjem lijekova/ droga, poput posttraumatskog stresa, depresije, hronične boli, problema sa spavanjem, razdražljivosti i problema u odnosima.

Liječnik ili terapeut može pomoći u prepoznavanju i liječenju tih pitanja što može korisititi procesu oporavka.

Gdje potražiti pomoć?

Stručna pomoć u liječenju ovisnosti je neophodna, ali je vlastiti angažman osobe nezamjenjiv.

Potražite pomoć kod svog liječnika ili u nekom od Centara za mentalno zdravlje.